Grafisk profil för Forskningsaktiebolaget Medie- och Kommunikationsteknik.